ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

31st AUGUST-DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

31st AUGUST   1.ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ – ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ…
MLP

31st August MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

31st AUGUST MLP     NOTE-   31st AUGUST ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

30th AUGUST-DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

30th AUGUST     1.ನವಲೇಖಾ ಯೋಜನೆ (Project Navlekha)   SOURCE-THE HINDU https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/googles-project-navlekha-to-help-regional-publications-go-online/article24799483.ece  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ   ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ– ಏನಿದು ನವಲೇಖಾ ಯೋಜನೆ ? ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ–ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ…
MLP

22nd AUGUST MLP-MODEL ANSWERS

22nd   AUGUST  MLP   NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ‘ಉತ್ತರಗಳು‘  ‘ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು‘ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ…
MLP

30th August MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

30th AUGUST MLP   NOTE-   30th AUGUST ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

29th AUGUST-DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

29th AUGUST     1.ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಇ-ಸಿಗರೆಟ್ ಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ SOURCE– https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-asks-states-to-ban-e-cigarettes/articleshow/65585399.cms   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್   ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ –ಇ–ಸಿಗರೆಟ್ ಗಳೆಂದರೇನು ?  ಮುಖ್ಯ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ :ಇ–ಸಿಗರೆಟ್ ಗಳಿಂದ …
MLP

21st AUGUST MLP-MODEL ANSWERS

21st   AUGUST  MLP   NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ‘ಉತ್ತರಗಳು‘  ‘ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು‘ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ…

29th AUGUST-THE HINDU EDITORIAL

ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ   ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕುಂಠಿತ ವಾಗಿದೆಯೇ ?   SOURCE-THE HINDU https://www.thehindu.com/opinion/editorial/restoring-dignity/article24794954.ece   ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು    ಕುಷ್ಠರೋಗ…
MLP

29th August MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

29th AUGUST MLP   NOTE-   29th AUGUST ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
error: Content is protected !!