MLP

24th OCTOBER MLP-DAILY CURRENT AFFAIRS MAINS QUESTIONS AND ANSWER WRITING

24th  OCTOBER  MLP NOTE-  24th OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

23rd October-Daily Current Affairs and EDITORIAL

 23rd October 1.SOURCE-THE HINDU EDITORIAL http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/do-all-women-have-a-right-to-enter-sabarimala/article19883956.ece   ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇದ ಪ್ರಕರಣ : ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ V/S ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ (Do all women have a right…
MLP

10th OCTOBER-MLP MODEL ANSWERS

10th OCTOBER  MLP      NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ‘ಉತ್ತರಗಳು’  ‘ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು’ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ  ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾರಾಂಶ, ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾದ್ಯೋವೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ.         GENERAL STUDIES PAPER-1(ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ -೧)  1.Discuss Gandhiji’s views on modernity, religiosity, science and spirituality. Also comment if…
MLP

23rd OCTOBER MLP-DAILY CURRENT AFFAIRS MAINS QUESTIONS AND ANSWER WRITING

23rd  OCTOBER  MLP NOTE-  23rd OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ…
Daily Study Plan

WEEK-10 ESSAY WRITING CHALLENGES

 ಹತ್ತನೇಯ ವಾರ (WEEK 10- DATE-21st  October)   ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 1000-1500 ಪದಗಳಲ್ಲಿ   ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.  ಅಂಕಗಳು  : 125 ನೈತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವೇ…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

20th October-Daily Current Affairs and EDITORIAL

20TH OCTOBER   1.SOURCE- INDIAN EXPRESS EDITORIAL   http://indianexpress.com/article/explained/drafting-change-what-the-new-progressive-intervention-in-uniform-civil-code-debate-entails/     ‘ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೀಕೆ’ (What the new ‘progressive’ intervention in Uniform Civil…
Daily Study Plan

WEEK-8 ESSAY WRITING MODEL ANSWER

ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಉತ್ತರಗಳು   NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ‘ಉತ್ತರಗಳು‘  ‘ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು‘ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಾವು ಮುಖ್ಯಾ…
MLP

9th October MLP-MODEL ANSWERS

9th OCTOBER  MLP   NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ‘ಉತ್ತರಗಳು‘  ‘ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು‘ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ…
MLP

19th OCTOBER MLP-DAILY CURRENT AFFAIRS QUESTIONS MAINS QUESTIONS AND ANSWER WRITING

19th  OCTOBER  MLP   NOTE-  18th OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
error: Content is protected !!