ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ UPSC/KAS ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ    ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡದಿಂದ   “ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಯೊಂದಿಗೆ UPSC/KAS ಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಕಳೆದ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ  UPSC/KAS  ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ & ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ,ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಓದಬೇಕು ?? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ translate ಮಾಡಬೇಕ ?? ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ  collector ಬದಲು translater ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .    

 ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ    ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ  UPSC LEVEL ಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಗಳ್ಳನು ಆದರಿಸಿ  360 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.  ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ಳ ನ್ನು ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

 

ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ NEWS  ಗಿಂತ  ISSUES  ಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು..

THE HINDU+PIB+PRS+GOVT.SITES= ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ ವನ್ನು  ಕನ್ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವನ್ನಾಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ


 

JUNE -2019 MAGAZINE


FEBRUARY-2019 PART-2

FEBRUARY-2019 PART-1


JANUARY-2019 PART-2

JANUARY -2019 PART-1

 


OCTOBER-2018

 

4th OCTOBER

3rd OCTOBER

2nd OCTOBER

1st OCTOBER


SEPTEMBER-2018

 

29th SEPTEMBER

28th SEPTEMBER

27th SEPTEMBER

26th SEPTEMBER

25th SEPTEMBER

24th SEPTEMBER

22nd SEPTEMBER

21st SEPTEMBER

20th SEPTEMBER

19th SEPTEMBER

18th SEPTEMBER

17th SEPTEMBER

15th SEPTEMBER

13th SEPTEMBER

12th SEPTEMBER

11th SEPTEMBER

10th SEPTEMBER

8th SEPTEMBER

7th SEPTEMBER

6th SEPTEMBER

5th SEPTEMBER

4th SEPTEMBER

3rd SEPTEMBER

1st SEPTEMBER


AUGUST-2018

31st AUGUST

30th AUGUST

29th AUGUST

29th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

28th AUGUST

27th AUGUST

25th AUGUST

25th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

24th AUGUST

23rd AUGUST

22nd AUGUST

21st AUGUST

21st AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

20th AUGUST

18th AUGUST

17th AUGUST

16th AUGUST

16th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

15th AUGUST

14th AUGUST

13th AUGUST

11th AUGUST

11th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

10th AUGUST

9th AUGUST

8th AUGUST

7th AUGUST

7th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

6th AUGUST

4th AUGUST

4th AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

3rd AUGUST

2nd AUGUST

1st AUGUST-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

1st AUGUST


JULY 

 

JULY MONTH COMPILATION-2018

31st JULY

30th JULY

28th JULY

28th JULY-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

27th JULY

26th JULY

25th JULY

24th JULY

24th JULY-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

23rd JULY

21st JULY

20th JULY

20th JULY-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

19th JULY

18th JULY

 17th JULY

17th JULY-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

16th JULY

14th JULY

 13th JULY-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

12th JULY


25th JUNE

23rd  JUNE-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

22nd JUNE

21st JUNE

14th to 20th JUNE

17th JUNE-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

 13th JUNE

13th JUNE-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ


JANUARY-2018 

 

1st JAN.TO 13th JAN.


DECEMBERMONTH COMPLETE  ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ


DECEMBER-2017

 

27th DECEMBER

26th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

22nd TO 25th DECEMBER

21st DECEMBER

20th DECEMBER

19th DECEMBER

18th DECEMBER

16th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

16th DECEMBER

15th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

14th &15th DECEMBER

14th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

13th DECEMBER

13th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

12th DECEMBER

12th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

11th DECEMBER

6th to 9th DECEMBER

9th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

5th DECEMBER

5th DECEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

 


NOVEMBER-MONTH COMPLETE  ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ


 NOVEMBER-2017

25th NOVEMBER-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

17th TO 24th NOVEMBER.

17th NOVEMBER -ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋ

16th NOVEMBER

15th NOVEMBER

14th NOVEMBER -ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

 13th NOVEMBER-ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ (AIR) ನ್ಯೂಸ್ ಸಾರಾಂಶ

 13th NOVEMBER

1st TO 7thNOVEMBER


 OCTOBER MONTH COMPLETE  ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾ

 

23rd October

20th October

18th October

17th October

16th October


SUNDAY

SATURDAY

13th October

12th October

11th October

10th October

9th October


SUNDAY

SATURDAY

6th October

5th October

4th October

3rd October

2nd October


August 2017


15th August

16th August

17th August

21st August

22nd August

23rd August

24th August

25th August

26th August

SUNDAY

28th August

29th August

30th August

 31st August ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ(EDITORIAL)

 


SEPTEMBER -2017

1st September

2nd September

SUNDAY

4th September

5th September

6th September

7th September

8th  September-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

8th September

9th September

SUNDAY

11th September

12th September

13th September -ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

13th September

14th September

14th September- ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ 

15th September

16th September

SUNDAY

18th September

19th September-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

19th September

20th September

21st September

22nd September

23rd September

SUNDAY

25th September

26th September-ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಒಳನೋಟ

26th September

27th September

28th September

29th September

Share