MLP

5th OCTOBER MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

5th OCTOBER MLP   NOTE-   5th OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

4th OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

4th OCTOBER   1.ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (International Court of Justice) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ –  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು  ಅಮೇರಿಕ  ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ …
MLP

4th OCTOBER MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

4th OCTOBER MLP   NOTE-   4th OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

3rd OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

3rd OCTOBER     1.ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ SOURCE–https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/justice-ranjan-gogoi-takes-over-as-the-46th-chief-justice-of-india/articleshow/66049834.cms   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ – ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗು ಅವರ…
MLP

3rd OCTOBER MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

3rd OCTOBER MLP   NOTE-   3rd OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

2nd OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

2nd OCTOBER   1.ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮಂಡಳಿ (Eastern Zonal Council) SOURCE-https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/west-bengal-rajnath-singh-chairs-23rd-meeting-of-eastern-zonal-council/videoshow/66029099.cms ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ -ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ…
MLP

2nd OCTOBER MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

2nd OCTOBER MLP   NOTE-   2nd OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

1st OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

1st OCTOBER     1.ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ -ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ…
MLP

1st OCTOBER MLP-MAINS LEARNING PROGRAM

1st OCTOBER MLP   NOTE-   1st OCTOBER ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UPSC/KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು…
error: Content is protected !!